Ouderraad


Ouderraad
De oudervereniging is de vereniging waar alle ouders lid van zijn. Deze vereniging is opgericht in november 2001. Het bestuur van de oudervereniging, de Ouderraad, organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten voor de kinderen op school.
Deze activiteiten betreffen o.a. : Het schoolreisje; Sinterklaasfeest; Kerstfeest; Het zomerfeest; Door het jaar heen versieren van de school – versiergroep; Schoolfoto’s.
De Ouderraad bestaat uit een voorzitter (= tevens secretaris), een penningmeester,

hoofd versiergroep en een aantal vaste OR leden ,welke de coördinatoren zijn van de verschillende werkgroepen die de activiteiten organiseren.
De OR leden van het schooljaar 2016 – 2017 zijn:
Annelies Overmars                             Voorzitter en Secretaris
Jack Bleijendaal
Tine Bosman
Mariska Lekkerkerker
Carel Steenwinkel
Inge Bleijendaal
Anjelie Makhanlal
Sabine Samsom
Eveline Hesp
De zittingstermijn voor een lid van de ouderraad is in principe voor een periode van drie jaar.

Daarnaast zijn er per werkgroep/activiteit hulpouders die bij dit onderdeel ondersteunen.
Hulpouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar middels een formulier opgeven.Comments are closed